Τρίτη, 23 Μαΐου 2017


Ανάγκη ίσης αντιμετώπισης αναπληρωτών εκπαιδευτικών όσον αφορά σε άδειες και επιδόματα ανεργίας Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – Συνυπογράφουν οι βουλευτές Πιερίας Ε. Σκούφα και Στ. ΚαστόρηςΑνάγκη ίσης αντιμετώπισης αναπληρωτών εκπαιδευτικών όσον αφορά σε άδειες και επιδόματα ανεργίας
Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – Συνυπογράφουν οι βουλευτές Πιερίας Ε. Σκούφα και Στ. ΚαστόρηςΣε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες είναι διατεθειμένοι να προβούν, ώστε να ενιαιοποιηθεί το καθεστώς χορήγησης αναρρωτικών αδειών και αδειών μητρότητας σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ερωτούν τους υπουργούς Παιδείας και Εργασίας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων και οι βουλευτές Πιερίας Ε. Σκούφα και Στ. Καστόρης, ζητώντας παράλληλα και τη μείωση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του προαπαιτούμενου χρόνου εργασίας που καθιστά δυνατή τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας.
Διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο
Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προσδιορίζει διαφορετικές πρακτικές για τους μόνιμους και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς: Αρχικά, ενώ για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς προβλέπεται χορήγηση αναρρωτικής άδειας για διάστημα μικρότερο των τριών ημερών με υπεύθυνη δήλωση από τον ασθενή, δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο για τους αναπληρωτές. Επιπλέον, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας ύστερα από γνωμάτευση οποιουδήποτε θεράποντος γιατρού, ενώ για τους αναπληρωτές ισχύει το παραπάνω ύστερα από γνωμάτευση γιατρού μόνο του ΕΟΠΠΥ .

Διαφορετική αντιμετώπιση και στην μητρότητα

 Επίσης, οι άδειες μητρότητας για τις μόνιμες εκπαιδευτικούς ορίζονται στους 2 μήνες πριν και 3 μήνες μετά την πιθανολογούμενη ημερομηνία τοκετού. Το διάστημα αυτό ισοδυναμεί σε 150 ημερολογιακές ημέρες. Αντίθετα, η προβλεπόμενη άδεια μητρότητας για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς ανέρχεται σε 119 ημερολογιακές ημέρες. Επιπροσθέτως, για τις μόνιμες εκπαιδευτικούς, σε περίπτωση απώλειας του εμβρύου μέχρι την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης προβλέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας σύμφωνα με τη σύσταση του θεράποντος γιατρού. Δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τις αναπληρώτριες. Τέλος, σε περίπτωση πρόωρου ή πρώιμου τοκετού μετά την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και πριν την έναρξη της άδειας κύησης στις μόνιμες εκπαιδευτικούς προβλέπεται τρίμηνη άδεια λοχείας ανεξάρτητα από την έκβαση του εμβρύου. Από τη νομοθεσία δεν προκύπτει ανάλογη πρόβλεψη για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς.

Διαφορετική μεταχείριση και στο επίδομα ανεργίας

Όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δεν εντοπίζεται κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους, παρόλο που η φύση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος είναι διαφορετική. Η βασική πρόβλεψη που εκπορεύεται από την νομολογία είναι ότι, για έναν νέο δικαιούχο επιδόματος ανεργίας απαιτούνται 125 εργάσιμες ημέρες τους τελευταίους 14 μήνες χωρίς την προσμέτρηση των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη της σύμβασης και επιπλέον 160 ημέρες συνολικά (80 κατ’ έτος) από τα προηγούμενα δύο χρόνια. Αυτή η βασική πρόβλεψη καθίσταται μάλλον προβληματική για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, επειδή, σε πολλές περιπτώσεις, η πρόσληψή τους μπορεί να γίνει προς τη λήξη του σχολικού έτους, χωρίς να μπορούν να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο χρόνο για την εξασφάλιση του επιδόματος ανεργίας.

Από τα παραπάνω γίνονται προφανή, ότι υπάρχει διαφορετική μεταχείριση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχέση με τους μόνιμους για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών και αδειών μητρότητας και είναι προβληματικό το πλαίσιο χορήγησης επιδόματος ανεργίας στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Δεδομένου ότι στις προθέσεις των υπουργείων είναι η κατά το δυνατόν ίση μεταχείριση όλων των εκπαιδευτικών και εργαζομένων

Ερωτώνται ο κ. υπουργός και η κ. υπουργός:
α) Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες είναι διατεθειμένοι να προβούν, ώστε να ενιαιοποιηθεί το καθεστώς χορήγησης αναρρωτικών αδειών και αδειών μητρότητας σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς;
β) Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες είναι διατεθειμένοι να προβούν, ώστε να μειωθεί για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ο προαπαιτούμενος χρόνος εργασίας που καθιστά δυνατή τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας;ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣΑΠΟ ΤΟ 2020 ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Αύξηση χρεώσεων ειδικά για όσους καλλιεργούν πολλά στρέμματα γης, κομίζει απόφαση για την κοστολόγηση ύδατος, που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος. Με την απόφαση θεσμοθετείται το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο, όπως δεσμεύονται συνεργάτες του υπουργού, δεν αναμένεται να επιβληθεί, πριν το 2020. Η δε χρέωση, δεν θα ξεπερνά το 1 λεπτό ανά κυβικό μέτρο αρδευτικού νερού, που καταναλώνεται. Οι υψηλότερες χρεώσεις για τους μεγάλους αγρότες θα έλθουν, γιατί το μεταβλητό τέλος που θα επιβάλλεται πλέον στους χρήστες αρδευτικού νερού θα αυξάνεται, βάσει της αύξησης της κατανάλωσης, «αποτελώντας κίνητρο για τη μείωση της υπερκατανάλωσης». Η απόφαση για την «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 22 Μαΐου καθορίζει ότι ο τρόπος τιμολόγησης από τους παρόχους των υπηρεσιών για αγροτική χρήση στους τελικούς χρήστες γίνεται βάσει μικτού συστήματος χρέωσης. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί και αυτό συμπαρασύροντας ακόμη πιο ψηλά τα ήδη πανάκριβα κόστη παραγωγής των αγροτών μας!

Διευκρινίσεις και ενημέρωση του κοινού σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα μερίδας του τοπικού τύπου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΜΕΣΑ Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΕΜΟ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥΔιευκρινίσεις και ενημέρωση του κοινού σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα μερίδας του τοπικού τύπου

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΜΕΣΑ Η ΖΗΜΙΑ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΕΜΟ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ


Προς ενημέρωση του κοινού και αποκατάσταση της αλήθειας, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα μερίδας του τοπικού τύπου περί  «επικίνδυνης κατάστασης, η οποία έχει προκληθεί στη στέγη του δημοτικού κολυμβητηρίου κατόπιν αποκόλλησης και κατάρρευσης μέρους της στέγης από την πλαϊνή είσοδο του δημοτικού κολυμβητηρίου από τον δυνατό άνεμο που επικράτησε χθες το απόγευμα» επισημαίνουμε τα εξής:

Σήμερα 23 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη, και ώρα 9.16 π.μ., μετά από αίτημα της Διοίκησης Β΄ΔΑΚ του ΟΠΠΑΠ Δήμου Κατερίνης, Μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προέβησαν σε αυτοψία στο χώρο των κολυμβητικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την αυτοψία:

«Μετά από μακροσκοπικό-οπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε η αποξήλωση τμήματος επικάλυψης της πρόσοψης του Κολυμβητηρίου στη Βόρεια πλευρά του κτιρίου, η οποία στηρίζεται στο φέροντα οργανισμό. Επιπροσθέτως αποκολλήθηκε η πολυκαρβονική επικάλυψη από ένα παράθυρο αερισμού στην οροφή του κτιρίου.  Το υλικό που αποκολλήθηκε αποτελείται από πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα (πάνελ) τα οποία σαν σκοπό έχουν πέραν της μόνωσης της κατασκευής, την ελεγχόμενη μετάδοση του ημερήσιου φωτός».

Άμεσα συνεργεία του Οργανισμού μας απομάκρυναν τα αποκολληθέντα τμήματα της πρόσοψης, ενώ ξεκίνησε και συνεχίζεται η διαδικασία  αντικατάστασής τους. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης γίνεται έλεγχος των υπολοίπων συνδέσεων των πολυκαρβονικών φύλλων επικάλυψης και όλων των προσόψεων και των παραθύρων.


Αξίζει να επισημανθεί, ότι, δεν επηρεάστηκε από τις εργασίες η εύρυθμη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, ενώ τα τμήματα των συλλόγων και το κοινό συνέχισαν απρόσκοπτα τις προγραμματισμένες δραστηριότητές τους.


Ο Πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ

Θεόδωρος Παυλίδης


ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ LOGISTICS ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ LOGISTICS ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανοίγει ο δρόμος για την αδειοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επενδυτικών σχεδίων, που αφορούν στην ίδρυση νέων Κέντρων Logistics στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην επέκταση των δραστηριοτήτων όσων ήδη λειτουργούν.
Οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Γιουτίκα, προς τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ ο «ξεχασμένος» νόμος 4302 του 2014, με τον οποίο ρυθμίζεται η λειτουργία του διαμεταφορικού εμπορίου και μεταφέρεται η αρμοδιότητα αδειοδότησης εταιριών logistics στο Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες), αποδείχτηκαν αποτελεσματικές.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, που ήταν και «το κλειδί» για την εφαρμογή του νόμου, δημοσιεύτηκε στις 16 Μαΐου 2017 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, διαμορφώνοντας ουσιαστικές προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης ενός δυναμικού κλάδου, όπως αυτός των logistics, αλλά και ευοίωνες προοπτικές για την τοπική οικονομία.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη λειτουργία ανάλογων Κέντρων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι έντονο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχουν περισσότερες από 100 επιχειρήσεις στο μεταφορικό τομέα εγκατεστημένες εντός και πέριξ της βιομηχανικής ζώνης, που ενδιαφέρονται είτε για να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στα logistics, είτε για να εκσυγχρονίσουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους. Ταυτόχρονα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από μεγάλες επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα, για την ίδρυση γραφείων τους και Κέντρων Διανομής με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Από πέρσι, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο κ. Γιουτίκας είχαν επανειλημμένες συναντήσεις με τις πολιτικές ηγεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων, πιέζοντας για τη σύνταξη της ΚΥΑ. Η υπογραφή της όμως «κόλλησε» πολλές φορές από το ένα Υπουργείο στο άλλο. Με συντονισμένες ενέργειες, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με 31 εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων επενδυτών σε logistics, απέστειλε κοινή επιστολή προς την Κυβέρνηση, με κεντρικό αίτημα την άμεση επίλυση του προβλήματος που δημιουργούσε η μη ενεργοποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Η επιστολή εστάλη στις 3 Μαΐου 2017 και η ΚΥΑ δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ δυο εβδομάδες μετά, ανοίγοντας έτσι το δρόμο στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να προχωρήσουν τα σχέδιά τους.
«Οι προσπάθειες μας απέδωσαν καρπούς. Έχουμε μια θετική εξέλιξη που μας επιτρέπει να ανοίξουμε νέους δρόμους στην υλοποίηση του στρατηγικού οράματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Έχω ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες για επενδύσεις εταιρίες ότι το Τμήμα Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι πανέτοιμο για να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις στην έκδοση των πρώτων αδειών για την ίδρυση Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής», δήλωσε ο κ. Γιουτίκας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2017-2018ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  2017-2018

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης και ο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης ενημερώνουν ότι για το σχ. έτος 2017 – 2018, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 24 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 μ. έως τις 09 Ιουνίου 2017 και ώρα 24:00. Οι μητέρες, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους, μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις και πληροφορίες στον Δήμο Κατερίνης ως εξής:
Α. Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, 2ος όροφος, γραφείο 13, ώρες 08:00 – 14:00, τηλ. 2351350439
Β. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης, 2ος όροφος, γραφείο 20, ώρες 08:00 – 14:00, τηλ. 2351037000.
Γ. Στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κατερίνης, ώρες 09:00 – 13:00, ως εξής: 

Βρεφονηπιακοί / Παιδικοί Σταθμοί ΔΗΚΕΔΗΚ

1.    Βρεφονηπιακός Σταθμός Αριστοτέλους, Αριστοτέλους 22, 2351079055
2.    Βρεφονηπιακός Σταθμός Βατάν, τέρμα Χαιρωνείας, 2351077605
3.    Παιδικός Σταθμός Κιουταχείας, Κιουταχείας 20, 2351079059
4.    Παιδικός Σταθμός Περίστασης, Ολύμπου 2, 2351073922
5.    Βρεφονηπιακός Σταθμός Ευαγγελικών, Κολοκοτρώνη 13, 2351047176

Βρεφονηπιακοί / Παιδικοί Σταθμοί ΟΠΠΑΠ

1.    1ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης, Ιάσωνος και Ιερομονάχου 1, 2351029107
2.    2ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης, Θ.Ζαφειράκη Τέρμα, 2351033470
3.    3ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης, Αγ.Αντωνίου 2Β, 2351023903
4.    4ος Παιδικός Σταθμός  Κατερίνης, Κρέσνας 35, 2351035666
5.    5ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης, Νικ.Πλαστήρα 93, 2351036044
6.    6ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης, Ξάνθου 23, 2351032000
7.    Παιδικός Σταθμός Κορινού, Κορινός, 2351041065
8.    Παιδικός Σταθμός Λόφου, Λόφος, 2351098396

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται και την ιστοσελίδα www.eetaa.gr .