Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων ανέργων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.